Pravna klinika iz medicinskog prava Pravnog fakulteta Univerziteta Union, počela sa radom

Obaveštavamo Vas da je Pravna klinika iz medicinskog prava Pravnog fakulteta Univerziteta Union, počela sa radom 12. novembra 2015. godine

Klinika se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima:

–       kada im je kao pacijentima uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite;

–       kada kao pacijenti u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpe štetu na svom telu, ili dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja;

–       kada im je kao pacijentima, zdravstveno osiguranim licima, uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Svi zainteresovani mogu da se najave putem e-mejla: pkmedpravo@pravnifakultet.rs, ili na tel. 011 2095 502

Mogu doći i direktno, lično, svakog četvrtka od 17 do 18.30h do fakulteta na Novom Beogradu, ul. Goce Delčeva br. 36sprat I, kabinet I (na portirnici fakulteta mogu dobiti tačne informacije).

Osoba za kontakt i sva dalja obavestenja je doc. dr Jelena Simić, e-mail adresa: klinikamedpravo@pravnifakultet.rs