5. Sastanak članova Udruženja pacijenata sa retkim tumorima UPRT

Poštovani članovi UPRT,

Podsećamo Vas da je 10. novembar Svetski dan svesti o NET.  Za naše Udruženje ovo je važan datum jer smo se na taj dan 2012. godine prvi put okupili. .Od tada je UPRT zvanično počelo sa radom. Tim povodom planirali smo da se i ove godine sastanemo.

Stručni deo Skupa vodiće direktor Centra za tumore endokrinog sistema, Prof. dr Svetozar Damjanović.

Pozvali smo lekare specijaliste različitih oblasti medicine koji se bave pacijentima sa NET.

Uputili smo poziv i predstavnicima Ministarstva zdravlja RS i Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje.

Pozvani su i novinari pisanih i elektronskih medija.

Prvi deo sastanka biće  posvećen izlaganju lekara i razgovoru sa predstavnicima Ministarstva i Fonda.

U drugom delu sastanka, posle kraće pauze, biće saopšten sažet izveštaj o radu UPRT za prethodni period.

Posebno važan deo sastanka je razgovor sa članovima Udruženja.

Za vreme pauze serviraćemo laku zakusku, sokove i kafu.

Skup je zakazan za subotu, 07. novembra 2015. godine, u 10:30,

u Beogradu, ulica Kralja Petra I, br. 71

Napomena: članovima Udruženja iz unutrašnjosti i njihovim pratiocima nadoknadićemo putne troškove. Za međugradski prevoz mogu se koristiti voz ili autobus, a za gradski prevoz: tramvaj, trolejbus ili autobus.

Sačuvajte sve karte! Samo na osnovu njih biće Vam refundirani troškovi prevoza.

Izuzetno je važno da se okupimo u što većem broju, da čujemo sa kojim problemima se suočavamo tokom lečenja i da pokušamo zajednički da ih resimo.

Najlepše Vas molimo, da blagovremeno potvrdite ili otkažete svoj dolazak

Iskoristite bilo koji kontakt koji Vam je dostupan da na ovaj poziv odgovorite

Obaveštavamo Vas da je Pravna klinika iz medicinskog prava Pravnog fakulteta Univerziteta Union, počela sa radom 12. novembra 2015. godine

Klinika se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima:

–       kada im je kao pacijentima uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite;

–       kada kao pacijenti u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpe štetu na svom telu, ili dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja;

–       kada im je kao pacijentima, zdravstveno osiguranim licima, uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Svi zainteresovani mogu da se najave putem e-mejla: pkmedpravo@pravnifakultet.rs, ili na tel. 011 2095 502

Mogu doći i direktno, lično, svakog četvrtka od 17 do 18.30h do fakulteta na Novom Beogradu, ul. Goce Delčeva br. 36sprat I, kabinet I (na portirnici fakulteta mogu dobiti tačne informacije).

Osoba za kontakt i sva dalja obavestenja je doc. dr Jelena Simić, e-mail adresa: klinikamedpravo@pravnifakultet.rs