Postupak kupovine perike i refundacije za onkološke pacijente

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima (UPRT) dobilo je od dr sci. med. Ane Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) informaciju o postupku za nabavku perika.

Dragi svi,

Dobili smo odgovor od RFZO o nabavci perika (u prilogu). U odgovoru je i spisak prodavnica u Srbiji sa kojima RFZO ima sklopljen ugovor.

Proverila sam sa navedenim prodavnicama kakav je postupak:

Na osnovu otpusne liste izabrani lekar popunjava OPP obrazac
Sa OPP obrascem pacijent odlazi u neku od prodavnica sa kojima RFZO ima ugovor
PFZO za nabavku perike pokriva 5725,00 din
U navedenim prodavnicama, od cene perike se oduzima iznos koji pokriva RFZO (5.725,00 din) a pacijent plaća ostatak do pune cene.

Isporučioci medicinsko – tehničkih pomagala koji obezbeđuju pomagalo – periku osiguranim licima RFZO su:

· Subotica: „MEDIFIT“ d.o.o. Ive Lole Ribara 4, 024/551-876

· Požarevac: „PERIĆ MEDIКAL“,Požarevačkih partizanskih odreda 8, 012/550-650

· Šabac: „MEDITALIS“, Dr. Marina 15 – Loznica, 015/878-846

· Niš: „ORTOPLUS“ d.o.o. Sremska 2, 018/203-141

· Jagodina:“INTERMEDIUM“ d.o.o. Кarađorđeva b.b.lokal 9A, ulaz 1, 065/982-5481

· Beograd: „IMACO“ d.o.o. Antifašističke borbe 34 lok.13 – Novi Beograd, 011/311-2180, Ratka Mitrovića 62 – a, Beograd, 011/2381-486

· Beograd: „ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT“, Milovana Milovanovića 2, 011/762-1952

· Užice: STКR „PERLA“, Omladinska 50 , 031/513-889

Dr Ana Jovićević