Neuroendokrini tumori obuhvataju heterogenu grupu malignih i benignih tumora koji nastaju od neuroendokrinih ćelija u celom telu. Više o ovoj retkoj bolesti možete čuti od lekara sa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije:

Šta su neuroendokrini tumori? – Prof dr Đuro Macut

Simptomi neuroendokrinih tumora – Ass dr Bojana Popović

Podela neuroendokrinih tumora – Dr Dušan Ilić

Dijagnostika neuroendokrinih tumora – Ass dr Sanja Ognjanović

Funkcionalna dijagnostika neuroendokrinih tumora – Ass dr Tatjana Isailović

Medikamentno lečenje neuroendokrinih tumora – Prof dr Đuro Macut

Radionuklidna terapija neuroendokrinih tumora – Ass dr Sanja Ognjanović

Terapija bola kod neuroendokrinih tumora – Ass dr Bojana Popović

Hemioterapija kod neuroendokrinih tumora – Dr Dušan Ilić

Hirurgija neuroendokrinih tumora – hemoembolizacije – Ass dr Ivana Božić Antić

Nasledni sindromi neuroendokrinih tumora – Ass dr Tatjana Isailović

Šta je karcinoidini sindrom – Ass dr Ivana Božić Antić

Ishrana pacijenata sa neuroendokrinim tumorima – Dr Tamara Bogavac

Dugoročno praćenje pacijenata sa neuroendokrinim tumorima – Dr Tamara Bogavac

Dr Tatjana Isailović – Drugo predavanje