VANREDNA SITUACIJA POVODOM EPIDEMIJE COVID-19

Poštovani članovi Udruženja,

Dana 19.03.2020. godine, sa Odelenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske syndrome, dobili smo sledeće informacije:

U situaciji vanredne situacije i epidemije Covid-19 u Republici Srbiji, želimo da Vas obavestimo o sledećem:

1) Svi ambulantni pregledi u Kliničkom centru su obustavljeni do daljnjeg.
2) Stacionarno lečenje za primenu hemioterapije na ovom odeljenju se za sada obavlja prema planu i svi pacijenti kojima je zakazana hospitalizacija će biti primljeni sem u slučaju da ispoljavaju simptome respiratorne infekcije kada bi trebalo
a) ili da postupe prema opšte poznatim uputstvima za stanovništvo (zvati epidemiološku službu na poznate telefone)
*Napominjemo da će svi pacijenti kojima je bila predvidjena hemioterapija kroz Dnevnu bolnicu od sada biti primljeni na stacionarno lečenje tokom primene hemioterapije.
3) Produžavanje Konzilijarnih odluka za lekove tipa Somatuline Autogel i Sandostatin LAR se obavlja na sledeći način: poslati poštom na gore navedenu adresu našeg Odeljenja sledeća dokumenta:
a) poslednju otpusnu listu, konzilijarnu odluku ili izveštaj nadležnog endokrinologa,
b) uput za specijalistički pregled ukoliko ne postoji već važeći (pacijenti koji imaju izveštaj sa pregleda imaju podatak do kad im važi uput u gornjem desnom uglu izveštaja, a pacijenti koji imaju otpusnu listu sa hospitalnog lečenja moraju dostaviti uput za specijalistički pregled obzirom da uput za bolničko lečenje ne važi),
c) obavezno upisati broj telefona i aktuelnu adresu stanovanja da bi se Konzilijarna odluka za lekove dostavila na kućnu adresu.
4) Pacijenti koji preko ovog Odeljenja dobijaju biološku terapiju koja zahteva intenzivno praćenje (lekovi Afinitor, Votubia, Caprelsa, Signifor, Somavert) – nastavlja se nabavka i izdavanje ovih lekova za sada kako je i planirano sem ukoliko leka u ovom trenutku nema u KCS. Pacijenti koji čekaju lekove će biti obavešteni o dospeću leka na ovo Odeljenje čim lek bude dostupan. Tada je potrebno da lično dođu po lek u dogovorenom terminu sa sledećim dokumentima:
a) uputom za bolničko lečenje,
b) krvnom slikom i biohemijskim analizama (glikemija, urea, kreatinin, AST, ALT, gamaGT, alkalna fosfataza, natrijum, kalijum) iz nadležnog Doma zdravlja, ne starije od 2 nedelje.
* ukoliko je pacijent stariji od 65 godina (zbog aktuelne zabrane o kretanju starijih lica u vanrednoj situaciji koju je doneo Predsednik Rep.Srbije 17.03.2020) ovaj dokument može služiti kao potvrda o potrebi dolaska u bolnicu.
Ukoliko pacijent bilo koje starosne dobi ispoljava bilo kakave simptome respiratorne infekcije potrebno je da se javi epidemiološkoj službi na poznate telefone i postupi u skladu sa savetom a nas obavesti na telefon 011/3639-742 ili 011/3639-743 o trenutnom zdravstvenom stanju.
U slučaju bilo kakve respiratorne infekcije (ili bilo koje druge infekcije) postoji mogućnost da je lečenje biološkom terapijom kontraindikovano i pacijent bi trebalo da obustavi primenu leka dok se ne konsultuje sa našim timom.
S poštovanjem,
Gorjana Ajzinberg