Udruženje pacijenata sa retkim tumorima UPRT
Adresa: Paunova 41/55, 11040 Beograd
Tel:  011 3672 383,  063 7000 469
Email: office@uprt.org.rs