Pacijentima sa neuroendokrinim tumorima uskraćena je osnovna dijagnostika

Pacijentima sa neuroendokrinim tumorima uskraćena je osnovna dijagnostika

Neuroendokrini tumori spadaju u retke tumore. Ovom vrstom karcinoma može biti zahvaćeno odjednom više organa ili se na jednom organu mogu javiti više tumora.

Da bi lekari mogli utvrditi stepen proširenosti neuroendokrinih tumora, odabrati odgovarajuću terapiju, pratiti tok bolesti i efikasnost lečenja, pacijenti moraju proći kroz jedan svojevrstan dijagnostički postupak – oktreosken.

U Centru za nuklearnu medicinu KCS za otkrivanje i praćenje neuroendokrinih tumora sa ekspresijom somatostatinskih receptora najcešće se koristi SPEKT metoda primenom radioaktivnog preparata (radiofarmaka) 99mTc-tektrotyd. Već godinama Klinički centar Srbije ne nabavlja redovno i u dovoljnoj količini ovaj radiofarmak (obeleživač).

Snimanja se obavljaju povremeno.

Lista čekanja iz dana u dan postaje sve duža.

Termini za snimanje se odlažu u nedogled.

Situacija je dostigla alarmantan nivo 2014.godine.

Prema saznanjima UPRT u 2015. godini stanje će biti još neizvesnije.

Zahvaljujući dobroj volji donatora, nekoliko puta su obezbeđene male količine preparata, dovoljne tek toliko da se snime najugroženiji pacijenti.

Za dijagnostiku neuroendokrinih tumora postoji savremenija metoda: pozitronska emisiona tomografija (PET). Primenom PET metode povećava se broj ispitivanja ovih bolesnika, skraćuje se vreme čekanja, nalazi se tumače preciznije i pouzdanije. PET metoda nije uvedena u Srbiji.

ZAKLJUČAK:

*Na dijagnostiku SPEKT metodom nedopustivo dugo se čeka.

*Savremenija PET metoda se ne radi u Srbiji.

*Lekari bez pouzdanog nalaza ne mogu započeti lečenje obolelih.

*Pacijenti čekaju da nadležni pokažu malo ljudske i profesionalne savesti i problem konačno reše.

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima – UPRT u više navrata je pisanim putem upozoravalo direktora KCS i nadležne u Centru za nuklearnu medicinu na neodrživost ovakve situacije, te na loše posledice po stanje zdravlja obolelih.

Ništa nije učinjeno da se stanje popravi. Trenutno na listi čekanja ima preko 70 pacijenata. Ne zna se kada će snimanje početi i koliko će ih do tada biti na spisku.

Loše medicinske, psihološke i socijalne posledice ovakvog stanja su nemerljive.

Za UPRT Gorjana Ajzinberg, zastupnica

Pogledajte prilog ZDRAVE TV