NORBS projekat „Život nije dijagnoza“

mart: predstavljanje udruženja pacijenata sa retkim tumorima