Edukativno predavanje

Edukativno predavanje

Kompanija Novartis i advokatska kancelarija NST Law Stankovic & Partners organizovale su u Beogradu, u hotelu Holiday Inn, 22.juna 2015. edukativno predavanje za pacijenta i predstavnike udruženja pacijenata: OSTVARIVANJE PRAVA OSIGURANIKA

Uz saglasnost organizatora i autore teksta objavljujemo brošuru: PUTOKAZ DO LEKA KOJEG  NEMA NA LISTI