Pacijentima sa neuroendokrinim tumorima uskraćena je osnovna dijagnostika

Pacijentima sa neuroendokrinim tumorima uskraćena je osnovna dijagnostika Neuroendokrini tumori spadaju u retke tumore. Ovom vrstom karcinoma može biti zahvaćeno odjednom više organa ili se na jednom organu mogu javiti više tumora. Da bi lekari mogli utvrditi stepen proširenosti neuroendokrinih tumora, odabrati odgovarajuću terapiju, pratiti tok bolesti i efikasnost lečenja, pacijenti moraju proći kroz jedan svojevrstan dijagnostički postupak […]

Saznajte više

Održana je 3. redovna sednica skupštine udruženja pacijenata sa retkim tumorima (UPRT)

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima UPRT obeležilo je, u subotu, 08. novembra 2014. godine, Svetski dan svesti o neuroendokrinim tumorimaNET i održalo 3. redovnu sednicu Skupštine u Galeriji Jevrejske Opštine Beograd, ulica Kralja Petra I, broj 71. Sednici je prisustvovalo oko pedeset članova Udruženja iz cele Srbije. Zahvaljujući materijalnoj pomoći darodavca, plaćeni su troškovi prevoza sa sve članove […]

Saznajte više

Održana je 2. redovna sednica Skupštine UPRT

Održana je 2. redovna sednica Skupštine UPRT Udruženje pacijenata sa retkim tumorima (UPRT) obeležilo je, u nedelju 10. novembra 2013. godine, Svetski dan svesti o NET i održalo 2. redovnu sednicu Skupštine u Galeriji Jevrejske Opštine Beograd, ulica Kralja Petra I broj 71. U stručnom delu rada sednice učestvovali su: prof. dr S. Damjanović, iz Klinike za endokrinologiju, […]

Saznajte više

Pokrenuta je platforma za registar retkih bolesti u Evropi

(European Platform for Rare Diseases Registries), više informacija naći ćete na www.epirare.eu U toku je potpisivanje peticije za finansiranje ovih registara. Ne prekidajte istraživanja retkih bolesti! Istraživanja retkih bolesti i zdravstvena zaštita osoba koje od njih boluju imaju posebne potrebe. Zbog toga što su ove bolesti retke, i informacije o svakoj od njih oskudne, saradnja i maksimalno korišćenje ograničenih […]

Saznajte više

Izveštaj o radu prvog skupa UPRT

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima UPRT obeležilo je u subotu 10. novembra 2012. godine Svetski dan svesti o neuroendokrinim tumorima (WorldwideNet Cancer Awareness Day) organizovanjem skupa kome su prisustvovali pacijenti oboleli od retkih tumora (u koje spadaju i NET) i lekari koji se bave dijagnostikovanjem i lečenjem retkih tumora. Ovaj dan je prvi put obeležen ove godine i u […]

Saznajte više