Dobrodošli na internet stranicu Udruženja pacijenata sa retkim tumorima (UPRT)

Ova internet stranica je namenjena pacijentima obolelim i lečenim od retkih tumora kao što su neuroendokrini tumori (NET) i gastrointestinalni stromalni tumori (GIST)

POSLEDNJE VESTI

Pacijentima sa neuroendokrinim tumorima uskraćena je osnovna dijagnostika

Pacijentima sa neuroendokrinim tumorima uskraćena je osnovna dijagnostika Neuroendokrini tumori spadaju u retke tumore. Ovom vrstom karcinoma može biti zahvaćeno odjednom više organa ili se na jednom organu mogu javiti više tumora. Da bi lekari mogli utvrditi stepen proširenosti neuroendokrinih tumora, odabrati odgovarajuću terapiju, pratiti tok bolesti i efikasnost lečenja, pacijenti moraju proći kroz jedan svojevrstan dijagnostički postupak […]

Saznajte više

Održana je 3. redovna sednica skupštine udruženja pacijenata sa retkim tumorima (UPRT)

Udruženje pacijenata sa retkim tumorima UPRT obeležilo je, u subotu, 08. novembra 2014. godine, Svetski dan svesti o neuroendokrinim tumorimaNET i održalo 3. redovnu sednicu Skupštine u Galeriji Jevrejske Opštine Beograd, ulica Kralja Petra I, broj 71. Sednici je prisustvovalo oko pedeset članova Udruženja iz cele Srbije. Zahvaljujući materijalnoj pomoći darodavca, plaćeni su troškovi prevoza sa sve članove […]

Saznajte više

Prijatelji udruženja

Preuzmite u PDF formatu

Preuzmite u PDF formatu

Preuzmite u PDF formatu